Oświetlenie biura – zasady

Oświetlenie biura nie powinno być przypadkowe. Instalacja takiego oświetlenia normowana jest przez określone zasady. To właśnie w pracy spędzamy większą część dnia, dlatego dobre światło ma tu niemałe znaczenie – zapewnia komfortowe warunki pracy i lepszą wydajność. Prawidłowe natężenie oświetlenia to komfort widzenia i gwarancja zachowania zdrowia. Oprócz kwestii zdrowotnych należy pamiętać o aspektach energetycznych i maksymalnym wykorzystaniu naturalnego, dziennego światła.

Oświetlenie miejsca pracy

Na oświetlenie biura składają się 2 rodzaje oświetlenia:

  • Oświetlenie naturalne
  • Oświetlenie sztuczne

Prawidłowo zamontowane oświetlenie sztuczne w biurze powinno mieć na względzie oświetlenie naturalne, którego wykorzystanie musi być jak największe. Zapewni to oszczędność energii i komfortowe miejsce pracy.

Oprawy oświetleniowe

W biurach montowane są oprawy oświetleniowe o danej specyfikacji technicznej, która określa jakość dostarczanego światła sztucznego.

Do parametrów tych należą:

  • Parametry świetlne – należą do nich współczynnik oddawania barw, skuteczność i strumień świetlny,
  • Fotometria – światło, które postrzega ludzkie oko,
  • Parametry elektryczne – napięcie zasilania, moc, nominalny prąd,
  • Parametry użytkowe – waga, temperatura pracy, sposób montażu.

Praca biurowa a oświetlenie

W przypadku pracy biurowej, która wymaga spędzania większości czasu pracy przed ekranem komputera, muszą być spełnione określone normy regulujące natężenie oświetlenia. Natężenie to określone jest w luksach – lx. Blat biurka pracowniczego ma być oświetlony na poziomie 500 lx, a otoczenie biurowe na poziomie 300 lx. Pracodawca musi zapewnić wymagane w przepisach natężenie światła na płaszczyźnie pracy wzrokowej. Zbyt duże odstępstwa od określonego w zasadach natężenia są niedopuszczalne.

Inteligentne oświetlenie dla biur

Firmy mogą zainstalować także tak zwane inteligentne oświetlenie, które pozwala na lepsze samopoczucie i wydajność pracy osób w biurze, ale i oszczędność energii oraz optymalizację przestrzeni. Inteligentne oświetlenia stanowią zintegrowane systemy oświetleniowe, które nie tylko dobrze się prezentują, ale i wyjątkowo dobrze spełniają swoje zadanie.

Close